Home/Press

[VTV.vn] Lần đầu ứng dụng công nghệ giải mã gen bằng trí tuệ nhân tạo

By |2019-08-29T18:33:48+07:00Tháng Tám 29th, 2019|Press|

Tại Việt Nam, lần đầu tiên một công nghệ giải mã gen bằng trí tuệ nhân tạo của Mỹ Genética đã được ứng dụng đại trà.

Chức năng bình luận bị tắt ở [VTV.vn] Lần đầu ứng dụng công nghệ giải mã gen bằng trí tuệ nhân tạo

[ictnews] Công nghệ giải mã gene bằng trí tuệ nhân tạo lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam

By |2019-08-29T18:32:05+07:00Tháng Tám 29th, 2019|Press|

GENETICA, công nghệ giải mã gene bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đã chính thức được triển khai ở Việt Nam nhằm giúp mọi người hiểu rõ hơn về hệ gene của mình.

Chức năng bình luận bị tắt ở [ictnews] Công nghệ giải mã gene bằng trí tuệ nhân tạo lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam

Lần đầu tiên công nghệ giải mã gene bằng trí tuệ nhân tạo có mặt tại Việt Nam

By |2019-08-29T18:26:22+07:00Tháng Tám 29th, 2019|Press|

Công ty Genetica Việt Nam đã chính thức giới thiệu công nghệ giải mã gene bằng trí tuệ nhân tạo lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Chức năng bình luận bị tắt ở Lần đầu tiên công nghệ giải mã gene bằng trí tuệ nhân tạo có mặt tại Việt Nam

Công nghệ giải mã gene bằng AI có mặt tại Việt Nam

By |2019-08-29T18:25:03+07:00Tháng Tám 29th, 2019|Press|

Genetica - công nghệ giải mã gene bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đã chính thức được triển khai ở Việt Nam nhằm giúp mọi người hiểu rõ hơn về hệ gene của mình.

Chức năng bình luận bị tắt ở Công nghệ giải mã gene bằng AI có mặt tại Việt Nam

[24h] Cựu nhân viên Google người Việt tự giải mã gene chỉ với… mẫu nước bọt

By |2019-08-29T18:23:18+07:00Tháng Tám 29th, 2019|Press|

Chức năng bình luận bị tắt ở [24h] Cựu nhân viên Google người Việt tự giải mã gene chỉ với… mẫu nước bọt

[Dân Trí] Cựu nhân viên Google đưa công nghệ giải mã gene bằng trí tuệ nhân tạo về Việt Nam

By |2019-08-29T18:15:24+07:00Tháng Tám 29th, 2019|Press|

Công nghệ giải mã gene bằng trí tuệ nhân tạo (AI) Genetica đã chính thức ra mắt tại Việt Nam, được phát triển bởi ông Cao Anh Tuấn, Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại Đại học Cornell, cựu thành viên của Google.

Chức năng bình luận bị tắt ở [Dân Trí] Cựu nhân viên Google đưa công nghệ giải mã gene bằng trí tuệ nhân tạo về Việt Nam

[Echip] Ra mắt công nghệ giải mã gene bằng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam

By |2019-08-29T17:34:27+07:00Tháng Tám 29th, 2019|Press|

Lần đầu tiên công nghệ giải mã gene bằng trí tuệ nhân tạo của Mỹ đã xuất hiện tại Việt Nam.

Chức năng bình luận bị tắt ở [Echip] Ra mắt công nghệ giải mã gene bằng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam
Load More Posts