Mô tả

Bạn sẽ nhận được Bản kết quả phân tích 65 gen cung cấp cho bạn một báo cáo tổng quan về những yếu tố căn bản liên quan đến tiềm năng thể chất, nhu cầu dinh dưỡng, tính cách bẩm sinh, sàng lọc ung thư và các bệnh di truyền.

Bản kết quả G-care giúp bạn tối ưu hoá việc tập luyện, ăn uống, phát triển tính cách và phòng ngừa bệnh.