Dịch vụSố gen phân tíchGiá
Dịch vụ dành cho người lớn
G-Care (nam)65 gen4,950,000đ
G-Care (nữ)65 gen4,950,000đ
G-Fit77 gen6,950,000đ
G-Nutri85 gen8,950,000đ
G-Health97 gen12,950,000đ
G-Intel125 gen15,950,000đ
G-Pro193 gen26,950,000đ
Dịch vụ dành cho trẻ em
G-K Fit93 gen10,950,000đ
G-K Edu125 gen15,950,000đ
G-K Brite137 gen20,950,000đ