Gói phát triển toàn diện trẻ em

Cho trẻ từ 0 đến 16 tuổi
Dịch vụTên dịch vụSố genGiá dịch vụ
Thể chất trẻ emG-K Fit93Giá trọn gói: 10,950,000đ
Gói tiêu chuẩn (xét nghiệm & Bản mềm qua Apps Genetica): 5,950,000đ
Báo cáo bản in: 2,000,000đ
Phí tư vấn: 3,000,000đ
Tiềm năng trẻ emG-K Edu125Giá trọn gói: 15,950,000đ
Gói tiêu chuẩn (xét nghiệm & Bản mềm qua Apps Genetica): 8,950,000đ
Báo cáo bản in: 2,000,000đ
Phí tư vấn: 5,000,000
Sự phát triển toàn diện của trẻG-K Brite137Giá trọn gói: 20,950,000đ
Gói tiêu chuẩn (xét nghiệm & Bản mềm qua Apps Genetica): 11,950,000đ
Báo cáo bản in: 2,000,000đ
Phí tư vấn: 7,000,000đ

Hiện thực hoá bản thân

Dịch vụTên dịch vụSố genGiá dịch vụ
Giải pháp
sức khỏe nền tảng
G-Care65Giá trọn gói: 4,950,000đ
Gói tiêu chuẩn (xét nghiệm & Bản mềm qua Apps Genetica): 4,950,000đ
Báo cáo bản in: Đã bao gồm
Phí tư vấn: Đã bao gồm
Thể chất cá nhânG-Fit77Giá trọn gói: 6,950,000đ
Gói tiêu chuẩn (xét nghiệm & Bản mềm qua Apps Genetica): 3,950,000đ
Báo cáo bản in: 2,000,000đ
Phí tư vấn: 1,000,000đ
Dinh dưỡng cá nhânG-Nutri85Giá trọn gói: 8,950,000đ
Gói tiêu chuẩn (xét nghiệm & Bản mềm qua Apps Genetica): 3,950,000đ
Báo cáo bản in: 2,000,000đ
Phí tư vấn: 3,000,000đ
Tiềm năng cá nhânG-Intel125Giá trọn gói: 15,950,000đ
Gói tiêu chuẩn (xét nghiệm & Bản mềm qua Apps Genetica): 10,950,000đ
Báo cáo bản in: 2,000,000đ
Phí tư vấn: 3,000,000đ
Toàn diện cá nhânG-Pro193Giá trọn gói: 26,950,000đ
Gói tiêu chuẩn (xét nghiệm & Bản mềm qua Apps Genetica): 14,950,000đ
Báo cáo bản in: 2,000,000đ
Phí tư vấn: 10,000,000đ.