Mô tả

Bạn sẽ nhận được Bản kết quả phân tích 125 gen, cung cấp các thông tin nền tảng về khả năng chuyển hóa dinh dưỡng, trí tuệ và tính cách, cũng như nguy cơ sức khỏe của con trẻ. Nhờ vào các tính trạng nổi bật này, cha mẹ sẽ hiểu được bức tranh tổng quan trước khi định hướng sự phát triển toàn diện cho trẻ. Đây là bước đầu tiên hỗ trợ con bạn trong con đường vươn đến phát triển toàn diện nhưng trẻ vẫn được hạnh phúc, khỏe mạnh.

Yếu tố phân tích

Chuyển hóa dinh dưỡng đa lượng:

  • Nhóm tinh bột đường
  • Chất béo
  • Chất đạm

Trí thông minh:

  • IQ
  • EQ
  • Khả năng nhận thức

Hành vi:

  • Hướng ngoại
  • Tính kỷ luật
  • Bất ổn cảm xúc

Nguy cơ sức khỏe:

  • Nguy cơ béo phì