Yêu cầu thay đổi, bổ sung thông tin

Phiếu yêu cầu thay đổi/ bổ sung thông tin dùng để làm gì?
  1. Thay đổi/bổ sung email nhận kết quả giải mã Gen (Báo cáo)
  2. Thay đổi/bổ sung số điện thoại nhận kết quả giải mã Gen (Báo cáo) trên ứng dụng Genetica
Các bước tiến hành
Nhấn nút tải về phiếu Yêu cầu thay đổi, bổ sung thông tin bản mềm
In phiếu, điền đầy đủ, đúng thông tin yêu cầu trong phiếu
Liên hệ Genetica để báo thu hồi phiếu bằng 01 trong các phương tiện:
Nhắn tin qua Zalo Genetica, theo mẫu:

Phiếu yêu cầu thay đổi, bổ sung thông tin

  • Tên người gửi:
  • SĐT liên hệ:
  • Địa chỉ:
Bưu tá sẽ tới thu phiếu trong 2-4 ngày làm việc. Genetica sẽ tiến hành cập nhật thông tin hồ sơ gen của quý khách khi nhận được Phiếu điền hợp lệ.
Khách hàng có thể theo dõi thông tin hồ sơ gen trên ứng dụng Genetica bằng cách nhấn menu Hồ sơ gen > Chọn hồ sơ