Dành cho Sức khỏe

Lên kế hoạch chăm sóc sức khỏe chủ động cho bản thân và gia đình thông qua việc đánh giá nguy cơ các bệnh di truyền tiềm ẩn trong gen.

Trên
100.000 khách hàng
sử dụng dịch vụ Genetica

Xem báo cáo mẫu
Tải ứng dụng Genetica ngay

Hơn 1000+ kết quả về bạn trên ứng dụng di động, truy cập dễ dàng,
xem mọi lúc mọi nơi.
1/3