Bổ sung Phiếu yêu cầu dịch vụ

Phiếu yêu cầu dịch vụ dùng đề làm gì?

Để tiến hành dịch vụ giải mã gen, Genetica cần nhận được đủ 2 phần sau:

  • Mẫu nước bọt đạt yêu cầu.
  • Phiếu Yêu cầu dịch vụ điền tay, đầy đủ thông tinchữ ký đúng quy định.
Các bước tiến hành
Nhấn nút tải về phiếu Yêu cầu dịch vụ bản mềm
In phiếu, điền đầy đủ, đúng thông tin yêu cầu trong phiếu
Liên hệ Genetica để báo thu hồi phiếu bằng 01 trong các phương tiện:
Nhắn tin qua Zalo Genetica, theo mẫu:

Thu hồi mẫu/phiếu yêu cầu dịch vụ

  • Tên người gửi:
  • SĐT liên hệ:
  • Địa chỉ:
Bưu tá sẽ tới thu phiếu trong 2-4 ngày làm việc. Genetica sẽ tiếp tục tiến hành dịch vụ của quý khách khi nhận được Phiếu điền hợp lệ.
Khách hàng có thể theo dõi tiến trình giải mã gen trên ứng dụng Genetica bằng cách nhấn menu Hồ sơ gen > Chọn hồ sơ cần theo dõi