Thạc Sĩ, Bác Sĩ Chuyên Khoa II Nguyễn Thanh Vũ

ThS.BS.CKII Nguyễn Thanh Vũ
ThS.BS.CKII Nguyễn Thanh Vũ
Bác Sĩ, Thạc Sĩ
Tai mũi họng - Thính học

Thông tin chi tiết

Bác sĩ Vũ chuyên điều trị cũng như tư vấn các vấn đề về tai mũi họng. Thông tin dưới đây giúp bạn đọc tìm hiểu thêm về bác sĩ, biết thêm các dịch vụ khám chữa bệnh chuyên môn của bác sĩ Nguyễn Thanh Vũ.

Chức vụ:

  • Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y Sinh

Chuyên môn:

  • Khám Tai mũi họng
  • Chẩn đoán thính học
  • Hỗ trợ nghe sau điếc đột ngột
  • Tư vấn máy trợ thính
  • Tư vấn ốc tai điện tử