Hội đồng Cố vấn

Cố vấn khoa học
Giáo sư, Đại học Stanford Gill Bejerano
Gill Bejerano
Giáo sư, Đại học Stanford

• GS. Sinh học, Khoa học Máy tính, Dữ liệu Y Sinh & Di truyền học

• Phụ trách phòng thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo & chương trình Bio-X

Giáo sư, Đại học California, San Francisco Benjamin Ma
Benjamin Ma
Giáo sư, Đại học California, San Francisco

• Phó Chủ tịch hoạt động lâm sàng cho người lớn

• Giám đốc Dịch vụ Vai & Y học Thể thao tại ĐH California, San Francisco

Giáo sư, Đại học Y Harvard Roy Perlis
Roy Perlis
Giáo sư, Đại học Y Harvard

• Giám đốc TT Sức khoẻ định lượng tại BV Massachusetts General

• GS. Tâm thần học tại ĐH Y Harvard

Cố vấn kinh doanh
Nhà đầu tư David Strohm
David Strohm
Nhà đầu tư

• Nhà đầu tư mạo hiểm tại Greylock Partners, tài trợ & lãnh đạo hơn 30 công ty từ giai đoạn hạt giống

CEO Craig Sherman
Craig Sherman
CEO

• Đối tác, CEO tại Meritech, lãnh đạo đầu tư vào các công ty Evernote, Zulily, Lynda.com & Ariosa Diagnostics

Doanh nhân Guy Miasnik
Guy Miasnik
Doanh nhân

• Doanh nhân công nghệ cao, nhà đầu tư, cố vấn/giám đốc khởi nghiệp

• Đồng sáng lập, Nguyên CEO AtHoc (Blackberry)

advisors