Thạc Sĩ Công Nghệ Sinh Học Đỗ Mạnh Cường

Đỗ Mạnh Cường
Đỗ Mạnh Cường
TH.S Công Nghệ Sinh Học
TH.S Công Nghệ Sinh Học

Chăm sóc khách hàng

Để lại thông tin, Genetica® sẽ liên hệ trong vòng 24h.
Số điện thoại

Tổng đài hỗ trợ: 1900 599 927

Ứng dụng Genetica
Hơn 1000 báo cáo chuyên sâu về bạn
ngay trong lòng bàn tay
Tải ứng dụng ngay
1/3