Thầy Thuốc Ưu Tú - Bác Sĩ Trần Ngọc Đường

BS Trần Ngọc Đường
BS Trần Ngọc Đường
Bác Sĩ
Khoa Nhi

Thông tin chi tiết

Chức vụ:

  • Thầy thuốc ưu tú
  • Nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
  • Cố vấn chuyên môn khoa Nhi, Bệnh viện Quận 11
  • Bác sỹ tại Phòng khám chuyên khoa Nhi & Nội nhiễm - BS Trần Ngọc Đường

Nơi công tác:

  • Khoa Nhi, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
  • Phòng khám chuyên khoa Nhi & Nội nhiễm - BS Trần Ngọc Đường, địa chỉ 186/B15 Bình Thới, Phường 14, quận 11, TP HCM