Thầy Thuốc Ưu Tú - Bác Sĩ Trần Ngọc Đường

BS Trần Ngọc Đường
BS Trần Ngọc Đường
Khoa Nhi
Thầy thuốc ưu tú Nguyên trưởng khoa Nhi Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Cố vấn chuyên môn khoa Nhi - bệnh viện Quận 11

Thông tin chi tiết

Chức vụ

  • Thầy thuốc ưu tú
  • Nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
  • Cố vấn chuyên môn khoa Nhi, Bệnh viện Quận 11
  • Bác sỹ tại Phòng khám chuyên khoa Nhi & Nội nhiễm - BS Trần Ngọc Đường

Nơi công tác

  • Khoa Nhi, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
  • Phòng khám chuyên khoa Nhi & Nội nhiễm - BS Trần Ngọc Đường, địa chỉ 186/B15 Bình Thới, Phường 14, quận 11, TP HCM
Customer Service
Leave your information, Genetica® will contact you within 24 hours.
Phone number
Genetica Mobile App
More than 1000+ in-depth reports about yourself right
at your fingertips
Download App now
1/3