Nguy cơ mắc bệnh từ Covid-19 có thể nằm ở gen của bạn | Genetica®