Thạc Sĩ, Bác Sĩ Nguyễn Ngô Thanh Phương

ThS.BS Nguyễn Ngô Thanh Phương
ThS.BS Nguyễn Ngô Thanh Phương
Bác Sĩ, Thạc Sĩ
Khoa Điện Sinh Lý và Loạn Nhịp Tim

Thông tin chi tiết

ThS.BS Nguyễn Ngô Thanh Phương, Chuyên khoa Điện Sinh Lý và Loạn Nhịp Tim

Học Vị:

 • 2008: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại trường Đại học Y Dược Huế.
 • 2008 – 2010: Thạc sĩ nội khoa tại trường Đại học Y Dược Huế.
 • 2010 – 2012: Đào tạo chuyên khoa tim mạch tại trường Đại học Paris 7, Pháp.
 • 2010 – 2011: Nội trú tim mạch tại Bệnh viện Corentin Celton, Paris, Pháp.
 • 2011 – 2012: Nội trú tim mạch tại Bệnh viện Antoine Béclère Clamart, Pháp.
 • 05/2018: Hai tuần thực tập “Observership” về điện sinh lý tim tại Bệnh viện Good Samaritans và trung tâm Mayo Clinic, Hoa Kỳ.

Chức vụ:

 • Bác sỹ tại Bệnh viện Tim Tâm Đức
 • Bác sỹ tại Phòng Khám Nội Tổng Quát - ThS.BS Nguyễn Ngô Thanh Phương

Nơi công tác:

 • Khoa Khoa Điện Sinh Lý và Loạn Nhịp Tim, Bệnh viện Tim Tâm Đức
 • Phòng Khám Nội Tổng Quát - ThS.BS Nguyễn Ngô Thanh Phương, địa chỉ: 30/9A Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Quận 7, TP HCM

Kinh nghiệm làm việc:

 • 2013 – 2016: Bác sĩ tại Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • 2016 – nay: Bác sĩ khoa rối loạn nhịp và điện sinh lý tim tại bệnh viện Tim Tâm Đức.
 • Thành viên Hội Nhịp tim thế giới (HRS).
 • Thành viên Hội Nhịp tim Châu Á – Thái Bình Dương (APHRS).
 • Thành viên Hội Nhịp tim học Việt Nam.
 • Thành viên Hội Nhịp tim học Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên môn:

Tại Bệnh viện Tâm Đức: ThS.BS Nguyễn Ngô Thanh Phương chịu trách nhiệm các lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu như Bệnh lý tim mạch, siêu âm tim, điện sinh lý tim.

Tại PK Nội Tổng Quát - ThS.BS Nguyễn Ngô Thanh Phương:

 • Khám nội tổng quát
 • Siêu âm bụng
 • Siêu âm tuyến giáp
 • Siêu âm vú
 • Siêu âm tim
 • Đo điện tim

Những thành tựu đạt được:

Nghiên cứu rối loạn nhịp tim bằng Holter điện tim 24 giờ ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối chạy thận nhân tạo chu kỳ.

- Kết quả cắt đốt nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất bằng sóng có tần số radio tại Bệnh viện Tim Tâm Đức.