Bác Sĩ Chuyên Khoa I Võ Trọng Nghĩa

BS.CKI Võ Trọng Nghĩa
BS.CKI Võ Trọng Nghĩa
Bác Sĩ
Khoa Nhi

Thông tin chi tiết

BS.CKI. Võ Trọng Nghĩa, Phụ trách khoa Nhi bệnh viện quận 11, HCM. Chuyên khám, tư vấn, điều trị bệnh lý Nhi khoa