Bác Sĩ Chuyên Khoa I Võ Trọng Nghĩa

BS.CKI Võ Trọng Nghĩa
BS.CKI Võ Trọng Nghĩa
Khoa Nhi
Phụ trách khoa Nhi bệnh viện quận 11, HCM. Chuyên khám, tư vấn, điều trị bệnh lý Nhi khoa

Thông tin chi tiết

BS.CKI. Võ Trọng Nghĩa, Phụ trách khoa Nhi bệnh viện quận 11, HCM. Chuyên khám, tư vấn, điều trị bệnh lý Nhi khoa

Customer Service
Leave your information, Genetica® will contact you within 24 hours.
Phone number
Genetica Mobile App
More than 1000+ in-depth reports about yourself right
at your fingertips
Download App now
1/3