Tác Giả Mai Khanh

Mai Khanh
Mai Khanh
Health content writer Genetica
Tốt nghiệp khoa Báo chí và truyền thông. Hiện đang dành sự quan tâm và nghiên cứu về dinh dưỡng, sức khỏe, mong muốn đưa những thông tin gần gũi, phổ biến đến độc giả.

Chăm sóc khách hàng

Để lại thông tin, Genetica® sẽ liên hệ trong vòng 24h.
Số điện thoại

Tổng đài hỗ trợ: 1900 599 927

Ứng dụng Genetica
Hơn 1000 báo cáo chuyên sâu về bạn
ngay trong lòng bàn tay
Tải ứng dụng ngay
1/3