Genetica hợp tác với Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc, tích hợp xét nghiệm Gen vào tầm soát, dự phòng bệnh lý | Genetica®