Thạc Sĩ Công Nghệ Sinh Học Bùi Thanh Nhân: Tác Giả Tại

Bùi Thanh Nhân
Bùi Thanh Nhân
Thạc Sĩ Công Nghệ Sinh Học
ThS Công Nghệ Sinh Học. Biên tập viên nhóm News, Biotechnology, Translation của Vietnam Journal of Science (VJS). Hiện đang là Tư vấn Di truyền của Genetica®. Tại đây, Thanh Nhân chịu trách nhiệm tư vấn Kết quả xét nghiệm gen cho các gói dòng Sức khỏe (Bệnh ung thư, đột quỵ, dị ứng), các gói Lối sống dành cho người lớn.

Chăm sóc khách hàng

Để lại thông tin, Genetica® sẽ liên hệ trong vòng 24h.
Số điện thoại

Tổng đài hỗ trợ: 1900 599 927

Ứng dụng Genetica
Hơn 1000 báo cáo chuyên sâu về bạn
ngay trong lòng bàn tay
Tải ứng dụng ngay
1/3