Gen ảnh hưởng thế nào đến thành tích học tập của trẻ em?

Gen có thể không chịu trách nhiệm hoàn toàn cho kết quả học tập của trẻ em, do chúng khó phản ánh trọn vẹn năng lực của trẻ. Trong khi các nhà khoa học đang cho rằng bộ gen có gây ảnh hưởng đến kết quả học tập, thì mức độ của sự ảnh hưởng này vẫn đang là đề tài được thảo luận.
Duyên Nguyễn
Tác giả bài viết: Duyên Nguyễn.06/04/2020

Gen có thể không chịu trách nhiệm hoàn toàn cho kết quả học tập của trẻ em, do chúng khó phản ánh trọn vẹn năng lực của trẻ. Trong khi các nhà khoa học đang cho rằng bộ gen di truyền có gây ảnh hưởng đến kết quả học tập, thì mức độ của sự ảnh hưởng này vẫn đang là đề tài được thảo luận.

Có những yếu tố khác, chẳng hạn như môi trường cũng gây ảnh hưởng đến kết quả ở trường. Khi những quy trình điều chỉnh được thiết kế tối ưu được áp dụng thì nó sẽ giúp cho học sinh cải thiện kết quả học tập, mặc dù họ có thể có những gen gây bất lợi.

Các nghiên cứu đã được tiến hành trên các cặp song sinh, từ nhiều nước khác nhau như Úc, Mỹ, Anh, Châu Âu và Châu Á, Châu Phi, với khả năng đọc viết và toán học là hai lĩnh vực chính được phân tích.

Những nghiên cứu này đã cho thấy rằng những ảnh hưởng của gen dao động khá nhiều, trong khoảng từ 50% đến 80%. Tuy nhiên, các môn học kỹ thuật và sáng tạo thì chưa có nhiều kết luận rõ ràng.

Các nghiên cứu đồng thời cũng phân tích yếu tố môi trường trên các nhóm trẻ song sinh. Các yếu tố như điều kiện kinh tế - xã hội và trường học chỉ gây ra những ảnh hưởng nhỏ. Nhưng nếu như yếu tố môi trường trở nên bất lợi thì tác động của nó đến thành tích học tập của trẻ sẽ tăng đáng kể.

Vai trò của giáo viên cũng là một phần quan trọng khi xét về tổng thể, nhưng dù học với giáo viên nào thì khả năng đọc viết của học viên cũng thường không có nhiều khác biệt.

Dựa theo các nhà nghiên cứu, Brian Byrne và Richard Olson, sự cần thiết hiện nay là những hiểu biết có hệ thống và những can thiệp có cơ sở khoa học để tạo ra những thay đổi trong thành tích học tập của trẻ em.

Nguồn bài viết: https://www.geneticsdigest.com/how-much-do-genes-influence-in-the-academic-performance-in-children/

Chia sẻ bài viết
Chia sẻ lên Facebook

Chăm sóc khách hàng

Để lại thông tin, Genetica® sẽ liên hệ trong vòng 24h.
Số điện thoại

Tổng đài hỗ trợ: 1900 599 927

Ứng dụng Genetica
Hơn 1000 báo cáo chuyên sâu về bạn
ngay trong lòng bàn tay
Tải ứng dụng ngay
1/3