Bác Sĩ Đa Khoa Duyên Nguyễn: Tác Giả Tại

Duyên Nguyễn
Duyên Nguyễn
Bác Sĩ Đa Khoa
Hiện tại, Duyên đang là Chuyên viên tư vấn di truyền của Genetica®, chịu trách nhiệm tư vấn cho các dòng báo cáo cho người lớn và trẻ em, bao gồm tư vấn về nguy cơ sức khỏe (đột quỵ, ung thư, đái tháo đường, dị ứng,...) và lối sống (dinh dưỡng, tính cách, học thuật, thể thao).

Chăm sóc khách hàng

Để lại thông tin, Genetica® sẽ liên hệ trong vòng 24h.
Số điện thoại

Tổng đài hỗ trợ: 1900 599 927

Ứng dụng Genetica
Hơn 1000 báo cáo chuyên sâu về bạn
ngay trong lòng bàn tay
Tải ứng dụng ngay
1/3