Gen có thể tạo ra ảnh hưởng đến vị trí lãnh đạo tại nơi làm việc
Về tiêu cực thì các nhà khoa học cho rằng những người có gen chuyển hóa dopamine này ghi điểm thấp ở các bài kiểm tra tính chủ động, yếu tố có thể tạo ra những thay đổi tích cực trong công việc và đóng vai trò quan trọng trên con đường trở thành lãnh đạo.

Sở hữu đúng gen có thể giúp bạn trở thành chủ tịch hoặc CEO tương lai. Nhưng chính các gen này cũng có thể cản trở con đường vươn mình lãnh đạo của bạn, theo một nghiên cứu về khoa học tâm lý tại đại học bang Kansas.

Wendong Li, giáo sư khoa học tâm lý và các đồng sự đã tìm ra “sự kết hợp nhiệm màu” ở những người đang nắm giữ các vị trí quản lý trong công việc, từ chính thức như CEO cho đến những trưởng nhóm không chính thức. Nghiên cứu này tập trung vào gen chuyển hóa dopamine DAT1, được cho là gây ảnh hưởng đến khả năng lãnh đạo và đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phần thưởng và động lực của con người.

“Nó khá là phức tạp – gen này có thể tạo ra cả những hiệu ứng tích cực lẫn tiêu cực lên tính lãnh đạo,” Li phát biểu. “Có thể hiểu rằng, chung quy lại, gen này phát huy hiệu ứng tích cực hay tiêu cực sẽ phụ thuộc vào yếu tố môi trường.”

Về mặt tích cực thì các nhà khoa học tìm ra rằng những người có allele repeat-10 để chuyển hóa dopamine có nhiều khả năng sẽ phá vỡ quy tắc ở mức độ nhẹ khi còn trẻ, là một điều tác động tích cực lên tính lãnh đạo, Li phát biểu. Những hành vi phá vỡ quy tắc này có thể thể hiện qua việc bỏ tiết, nhưng không đến mức trầm trọng như cầm súng bắn người.

Về tiêu cực thì các nhà khoa học cho rằng những người có gen chuyển hóa dopamine này ghi điểm thấp ở các bài kiểm tra tính chủ động, yếu tố có thể tạo ra những thay đổi tích cực trong công việc và đóng vai trò quan trọng trên con đường trở thành lãnh đạo.

Kết luận của nghiên cứu này đã cho thấy để có rất nhiều yếu tố quyết định khả năng lãnh đạo -- gen và môi trường – kết hợp với nhau, Li phát biểu. Một vài yếu tố môi trường có thể tạo ra thay đổi – dù chưa được nghiên cứu lần này – có thể kể đến như quan điểm dân chủ của phụ huynh, sự hỗ trợ từ gia đình và một môi trường làm việc thử thách và được rèn luyện.

Nguồn bài viết:

https://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150519122305.htm

Chia sẻ bài viết
modules.sectionShare.body.ListItemFacebook.title
Customer Service
Leave your information, Genetica® will contact you within 24 hours.
Phone number
Genetica Mobile App
More than 1000+ in-depth reports about yourself right
at your fingertips
Download App now
1/3