Gen và khả năng mở rộng mối quan hệ: Nghiên cứu mới về sự liên hệ giữa gen và kết nối tình bạn
Bài viết của ông đại diện cho một nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu đang phát triển - khám phá nền tảng di truyền và sinh học ảnh hưởng tới hành vi chính trị và xã hội.

James Fowler, giáo sư tại UC-San Diego đã công khai một bài báo trong Kỷ yếu của Viện hàn lâm Khoa học Quốc gia, "Sự liên quan giữa Kiểu gen và Kết nối bạn bè". Bài viết của ông đại diện cho một nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu đang phát triển - khám phá nền tảng di truyền và sinh học ảnh hưởng tới hành vi chính trị và xã hội.

Trong bài báo này, James và các đồng nghiệp Jaime Santara và Nicholas Christakis chứng minh rằng tồn tại cái mà họ gọi là "cụm kiểu gen trong các kết nối xã hội" bằng cách kiểm tra thống kê sự liên kết giữa các dấu hiệu cho 6 gen khác nhau và kết nối tình bạn.

Dữ liệu được lấy từ những người trả lời Nghiên cứu dài hạn quốc gia về sức khỏe vị thành niên và liên kết xã hội nghiên cứu tim Framingham. Họ cho biết một trong những gen này (DRD2) có liên quan tích cực đến các mối quan hệ, nghĩa là những người mang gen DRD2 có xu hướng làm bạn với nhau, ngoài ra nó còn kiểm soát sự tương đồng về dân số và phân tầng dân số. Gen CYP2A6, mặt khác, lại có mối liên hệ tiêu cực trong các mạng lưới mối quan hệ.

James giải thích: Có một lưu ý quan trọng là có các quá trình xảy ra khi cách lựa chọn bạn bè bị ảnh hưởng bởi các kiểu gen liên quan. Các gen của chúng ta có thể khiến chúng ta bị lôi kéo vào một số môi trường nhất định, nơi chúng ta có nhiều khả năng gặp gỡ những người chung sở thích.

Ví dụ, những người có cùng kiểu gen DRD2 có thể dễ gặp nhau trong một quán bar và sau đó trở thành bạn bè. Nhưng điều này không thể giải thích mối liên hệ *tiêu cực*. Kết quả "thu hút đối nghịch" của gen CYP2A6 có nhiều khả năng là do lựa chọn bạn bè.

Tham khảo: https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-psychology-behind-political-debate/201102/genes-and-social-networks-new-research-links

Chia sẻ bài viết
modules.sectionShare.body.ListItemFacebook.title
Customer Service
Leave your information, Genetica® will contact you within 24 hours.
Phone number
Genetica Mobile App
More than 1000+ in-depth reports about yourself right
at your fingertips
Download App now
1/3