Những hành vi nào chúng ta được kế thừa qua gen?
Các nhà di truyền học hành vi kết luận rằng yếu tố di truyền đóng vai trò to lớn trong tính cách, chiếm khoảng một nửa sự khác biệt trong kết quả kiểm tra tính cách và thậm chí có gây ra sự khác biệt nhiều hơn trong điểm số IQ.

Thực hiện nghiên cứu về các cặp song sinh cùng trứng được nuôi dưỡng riêng biệt là một thí nghiệm tự nhiên mà trong đó hai cá thể mang cùng một kiểu gen phát triển trong môi trường khác nhau. Nếu chúng vẫn phát triển giống nhau, thì sự giống nhau có thể do kiểu gen quy định. 

Các nhà di truyền học hành vi kết luận rằng yếu tố di truyền đóng vai trò to lớn trong tính cách, chiếm khoảng một nửa sự khác biệt trong kết quả kiểm tra tính cách và thậm chí có gây ra sự khác biệt nhiều hơn trong điểm số IQ.

Thiết lập được niềm tin rằng một số đặc điểm hành vi là do di truyền không phải là nhiệm vụ duy nhất của nghiên cứu mà thực sự chỉ là một khởi đầu . Chúng ta cần biết không chỉ cần biết gen ảnh hưởng đến hành vi mà còn cần xác định được gen nào có tham gia và cách chúng gây ra ảnh hưởng đến quá trình sinh hóa của tế bào não và theo đó ảnh hưởng đến hành vi. 

Các nhà tâm lý học nhân cách nhận ra rằng hiệu ứng từ gen rất khó tách riêng với ảnh hưởng của môi trường. Những đứa trẻ lớn lên trong cùng một gia đình có những trải nghiệm môi trường khác nhau bởi vì chúng khác nhau về tính cách, được cha mẹ và anh chị em trong nhà đối xử theo các cách khác nhau, theo đuổi những sở thích khác nhau cùng những người bạn đồng hành cũng khác nhau.

Đọc thêm tại:

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-human-beast/201509/what-behaviors-do-we-inherit-genes

Chia sẻ bài viết
modules.sectionShare.body.ListItemFacebook.title
Customer Service
Leave your information, Genetica® will contact you within 24 hours.
Phone number
Genetica Mobile App
More than 1000+ in-depth reports about yourself right
at your fingertips
Download App now
1/3