Có phải năng lực thể thao của bạn là do gen quy định?

Trong khi một số gen tham gia vào chi phối cơ xương thì các gen còn lại tham gia sản xuất năng lượng tế bào, kết nối giữa các tế bào thần kinh hoặc tham gia vào những chu trình tế bào khác.
Mỹ Hạnh
Tác giả bài viết: Mỹ Hạnh.31/03/2020

Năng lực thể thao là một đặc điểm phức tạp chịu ảnh hưởng của cả di truyền và các yếu tố môi trường. Gen được nghiên cứu có liên quan mật thiết với năng lực thể thao là ACTN3 và ACE. Những gen này ảnh hưởng đến các loại sợi trong cơ bắp và còn liên quan đến sức mạnh và sức bền.

Những gen đa chức năng khác cũng có liên quan đến năng lực thể thao. Trong khi một số gen tham gia vào chi phối cơ xương thì các gen còn lại tham gia sản xuất năng lượng tế bào, kết nối giữa các tế bào thần kinh hoặc tham gia vào những chu trình tế bào khác.

Năng lực thể thao cũng chịu sự tác động mạnh mẽ từ môi trường. Những yếu tố như sự ủng hộ của gia đình và huấn luyện viên, khả năng kinh tế cùng các điều kiện hoàn cảnh hỗ trợ theo đuổi thể thao khác như nguồn lực sẵn có hay độ tuổi khi so với các đồng môn, cũng quyết định thành tích thể thao của mỗi cá nhân.

Nguồn tham khảo: https://ghr.nlm.nih.gov/primer/traits/athleticperformance

Chia sẻ bài viết
Chia sẻ lên Facebook

Chăm sóc khách hàng

Để lại thông tin, Genetica® sẽ liên hệ trong vòng 24h.
Số điện thoại

Tổng đài hỗ trợ: 1900 599 927

Ứng dụng Genetica
Hơn 1000 báo cáo chuyên sâu về bạn
ngay trong lòng bàn tay
Tải ứng dụng ngay
1/3