Trầm cảm ấu thơ trong giai đoạn cuối tuổi vị thành niên
Tác động của gen và môi trường lên mâu thuẫn giữa cha mẹ với con và trầm cảm ấu thơ trong giai đoạn cuối tuổi vị thành niên

Có rất ít nghiên cứu đánh giá được khác biệt giới tính tiềm năng liên quan đến mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cùng nguy cơ trầm cảm sau này dưới tác động của gen và môi trường. Đây là một lỗ hổng đáng quan ngại, do tỉ lệ cùng căn nguyên của trầm cảm (theo một số bằng chứng) là khác nhau đáng kể giữa nữ giới và nam giới.

Tác động của gen và môi trường lên mâu thuẫn giữa cha mẹ với con

Trong nỗ lực thu hẹp lỗ hổng này, chúng tôi đánh giá liệu giới tính của phụ huynh và con có điều chỉnh nguy cơ mâu thuẫn phụ huynh - con dẫn đến triệu chứng rối loạn trầm cảm hay không.   

Mẫu nghiên cứu bao gồm các cặp sinh đôi và các trẻ được nhận nuôi (53% nữ; 85% chủng người châu Âu). Có tổng cộng 1,627 cặp anh chị em ở tuổi vị thành niên (789 cặp sinh đôi cùng trứng, 594 cặp sinh đôi khác trứng và anh chị em ruột, 244 cặp anh chị em nuôi) được đối chiều ở 2 mốc thời gian khác nhau trong độ tuổi này (~15 tuổi và ~18 tuổi).

Trong mối quan hệ giữa mẹ-con gái và mẹ-con trai, mâu thuẫn dẫn đến trầm cảm vị thành niên chịu tác động của di truyền nhiều hơn mối quan hệ cha-con gái và cha-con trai. 

Trong mối quan hệ mẹ-con, mâu thuẫn dẫn đến trầm cảm vị thành niên ở giai đoạn sau chịu nhiều tác động từ mối quan hệ giữa môi trường-gen hơn trong mối quan hệ cha-con. Đáng chú ý, kết quả cho thấy mâu thuẫn phụ huynh - con không có liên quan mật thiết với căn nguyên trầm cảm ở trẻ em nữ hơn ở trẻ em nam. Sự khác biệt về tỷ lệ mắc trầm cảm giữa hai giới cũng không xuất phát từ kết nối này.

Lược dịch từ bài viết: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5065391/

Tham Khảo Thêm:

Chia sẻ bài viết
modules.sectionShare.body.ListItemFacebook.title
Customer Service
Leave your information, Genetica® will contact you within 24 hours.
Phone number
Genetica Mobile App
More than 1000+ in-depth reports about yourself right
at your fingertips
Download App now
1/3