Trần Thị Loan

Trần Thị Loan
Trần Thị Loan
Nutrition & Parenting Freelance Writer
Hiện là cây viết tự do chuyên nghiệp về dinh dưỡng và làm cha mẹ

Chăm sóc khách hàng

Để lại thông tin, Genetica® sẽ liên hệ trong vòng 24h.
Số điện thoại

Tổng đài hỗ trợ: 1900 599 927

Ứng dụng Genetica
Hơn 1000 báo cáo chuyên sâu về bạn
ngay trong lòng bàn tay
Tải ứng dụng ngay
1/3