Chế độ ăn kiêng ketogenic có thể không tốt cho xương của vận động viên | Genetica®