Những gen giúp bạn có đôi tai cảm thụ âm nhạc tốt
Để xác định các biến thể gen liên quan đến năng khiếu âm nhạc, Irma Järvelä tại đại học Helsinki, Phần Lan và các đồng nghiệp của cô đã phân tích bộ gen của 767 người được đánh giá về khả năng phát hiện những thay đổi nhỏ giữa âm vực và thời lượng của một loại âm thanh và kiểu âm nhạc.

Chúng ta đã khám phá ra được một khía cạnh mới cho khả năng cảm thụ âm nhạc tốt. Một phần của khả năng âm nhạc có thể do các gen quyết định cấu trúc của tai trong. Chúng ta cảm nhận được âm thanh sau khi các rung động ở tai trong được phát hiện nhờ "các tế bào tóc" và được vận chuyển đến não dưới dạng các tín hiệu điện. Tại đó, nhân tế bào chính của não giữa sẽ tích hợp các tín hiệu với thông tin các giác khác trước khi truyền nó đến các vùng khác của não để xử lý.

Để xác định các biến thể gen liên quan đến năng khiếu âm nhạc, Irma Järvelä tại đại học Helsinki, Phần Lan và các đồng nghiệp của cô đã giải mã gen của 767 người được đánh giá về khả năng phát hiện những thay đổi nhỏ giữa âm vực và thời lượng của một loại âm thanh và kiểu âm nhạc.

Nhóm nghiên cứu đã so sánh điểm kiểm tra kết hợp với mức độ phổ biến của các biến thể trong ADN của những người tham gia. Các biến thể di truyền có liên quan chặt chẽ nhất với điểm số cao được tìm thấy ở gần gen GATA2, gen tham gia vào sự phát triển của tai trong và nhân tế bào chính của não giữa. Một gen khác là PCDH15 có vai trò trong khả năng chuyển đổi âm thanh thành tín hiệu não của tế bào tóc.

Những gen giúp bạn có đôi tai cảm thụ âm nhạc tốt

Khả năng nghe toàn diện hơn

Jan Schnupp - Nhà thần kinh học thính giác tại đại học Oxford, cảnh báo rằng những phát hiện này không nên được coi là bằng chứng cho thấy gen di truyền quyết định hoàn toàn khả năng âm nhạc.

Ông đề cập tới trường hợp của cô gái điếc hoàn toàn - một nhân viên đặc trưng trong bộ phim "Lost and Sound". Cô đã trở thành một nghệ sĩ dương cầm xuất sắc dù chỉ nghe thấy thế giới nhờ được cấy ốc tai điện tử sau khi tai trong của cô gặp chấn thương do bệnh viêm màng não.

Ông từng nói: "Trường hợp của cô ấy chứng minh rõ ràng rằng những nhược điểm sinh học dù nghiệm trọng vẫn có thể được khắc phục. Cô ấy sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải phân biệt âm vực như trong nghiên cứu này."

Schnupp cho rằng nếu chỉ dựa vào những phát hiện này, ta sẽ không xác định được ai có thể trở thành một thiên tài âm nhạc, nhưng chúng có thể mang lại giá trị trong việc hiểu làm thế nào hệ thống thính giác biến sóng âm thành khả năng nghe.

Järvelä đồng ý rằng với những tính trạng phức tạp như khả năng âm nhạc, gen di truyền không phải yếu tố quyết định tất cả. Järvelä từng nói: "Môi trường và văn hoá nơi bạn sống cũng rất quan trọng với khả năng và sự phát triển âm nhạc". Nhóm nghiên cứu của cô hiện đang lên kế hoạch tìm hiểu sự tương tác giữa các yếu tố di truyền và môi trường trong sự phát triển khả năng âm nhạc.

Nguồn tham khảo: https://www.newscientist.com/article/dn25206-the-genes-that-mean-you-have-a-good-ear-for-music/#ixzz6H2cc2Yku

Chia sẻ bài viết
modules.sectionShare.body.ListItemFacebook.title
Customer Service
Leave your information, Genetica® will contact you within 24 hours.
Phone number
Genetica Mobile App
More than 1000+ in-depth reports about yourself right
at your fingertips
Download App now
1/3