Bệnh Scurvy là gì? Nguyên nhân có phải do di truyền không? | Genetica®