Vitamin C là gì? Có vai trò và tác dụng gì cho bé | Genetica®