Vitamin C có tác dụng gì? Thực phẩm nào cung cấp vitamin C cho trẻ? | Genetica®