Huỳnh Lê Kim Ngân: Tác Giả Tại

Huỳnh Lê Kim Ngân
Huỳnh Lê Kim Ngân
Freelance Writer
Hiện là cây viết tự do chuyên nghiệp về chủ đề Sức khỏe - Tình yêu - Giáo dục giới tính.

Chăm sóc khách hàng

Để lại thông tin, Genetica® sẽ liên hệ trong vòng 24h.
Số điện thoại

Tổng đài hỗ trợ: 1900 599 927

Ứng dụng Genetica
Hơn 1000 báo cáo chuyên sâu về bạn
ngay trong lòng bàn tay
Tải ứng dụng ngay
1/3