Hội chứng bất dung nạp lactose có phải do gen di truyền không? | Genetica®