Bệnh tan máu bẩm sinh Thalassaemia là gì? Có nguy hiểm không? | Genetica®