Bệnh tan máu bẩm sinh Thalassaemia là gì? Có di truyền không? | Genetica®