Đột biến trong gen thụ thể dopamine (FTO) tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường | Genetica®