Canxi là gì? Vai trò, tác dụng của canxi với trẻ em như thế nào? | Genetica®