Người tiểu đường có được uống sữa không? | Genetica®